DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Nalezená zvířata

 

( zvířata v podsekcích)

"Na této stránce zveřejňujeme informace o dalších nalezených 
zvířatech, zejména kočkách.
(podle § 1053 občanského zákoníku)

Dáváme tímto možnost vlastníkům zvířat svá ztracená zvířata znovu 
najít a také hledáme ochotné náhradní chovatele pro opuštěná zvířata, 
o která se nikdo nepřihlásí.
Vzhledem k tomu, že Město Orlová má útulek pouze pro opuštěné psy, 
zajištění péče pro jiná toulavá a opuštěná zvířata není vůbec snadné. 
Bez vaší pomoci se prostě neobejdeme! Moc proto děkujeme každému, kdo 
chce nový domov a veškerou péči a lásku takovému zvířeti nabídnout.

V případě, že máte o zvíře zájem, bližší informace o možnosti 
prohlédnout si jej nebo přímo převzít získáte v útulku na tel. čísle 
596 511 606 nebo 603 282 427.

Pokud jste vlastníkem zvířete, zvíře vám předáme po prokázání vaší 
totožnosti a po předložení dokladu o vlastnictví (možno i fotografie, 
z které je zřejmé, že zvíře patří vám).

Bližší informace k nálezům zvířat obecně můžete získat na Radnici v 
Orlové – Městě (2. posch., kanc. 305), telefonicky na č. 596 581 723, 
nebo elektronicky na adrese renata.olsarova@muor.c